Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

NY TYPEFORMULAR, HVORNÅR?

Den nye lejelov trådte som bekendt i kraft den 1. juli 2022, og i den forbindelse har stort set samtlige bestemmelser i lejelovgivningen fået nye paragrafnumre. Dette har selvsagt aktualiseret behovet…

→ Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL LEJELOVEN

Den nye lejelov trådte i kraft den 1. juli 2022. Men allerede nu er der ændringsforslag til loven. Ved vedtagelsen af den nye lejelov kunne det konstateres, at muligheden for at aftale nettoprisind…

→ Læs mere

UDLEJERS AFREGNING GODKENDT

Assens Huslejenævn har behandlet en sag om uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning. LLO havde gjort gældende, at lejer ved fraflytningssynet ikke havde fået udleveret en kopi af ra…

→ Læs mere

LEJER HÆFTER FOR KRAV

Hvis lejerne vælger at underskrive på fraflytningsrapporten, at de er enige i, at de mangler/skader, som er noteret og afkrydset under "udbedring betales af lejer" i fraflytningsrapporten, udgør lejer…

→ Læs mere